Invitații de participare

ANUNȚ

IMSP CS Criuleni anunță achiziția de efectuare a lucrărilor de reparații parțiale  interioare și exterioare la OMF Onițcani (caietul de sarcini se anexează). Mijloacele bănești sunt alocatedin contul  subsidiilor Consiliului raional Criuleni. Dosarele vor fi depuse în biroul 113 etajul I, str.Ștefan cel Mare 1, or. Criuleni pînă la data de 20.05.2021, orele 16.00.

Dosarul va conține următoarele documente:

 • oferta (deviz de cheltuieli) formularul 3,5,7
 • certificat de înregistrare a întreprinderii
 • ultimul raport financiar
 • graficul de execuție a lucrărilor
 • declarația privind dotările tehnice și a personalului de specialitate.
 • date despre participant                              Anexa:  caiet de sarcini 

 

ANUNȚ

IMSP CS Criuleni anunță achiziția de efectuare a lucrărilor de reparații parțiale   exterioare la OMF Miclești (caietul de sarcini se anexează). Mijloacele bănești sunt alocate din contul subsidiilor Consiliului raional Criuleni. Dosarele vor fi depuse în biroul 113 etajul I, str.Ștefan cel Mare 1, or. Criuleni pînă la data de 20.05.2021, orele 16.00.

Dosarul va conține următoarele documente:

 • oferta (deviz de cheltuieli) formularul 3,5,7
 • certificat de înregistrare a întreprinderii
 • ultimul raport financiar
 • graficul de execuție a lucrărilor
 • declarația privind dotările tehnice și a personalului de specialitate.
 • date despre participant

Anexa:Caiet de sarcini