Achiziții publice

Planul de achiziții intern pentru 2023, modificat

 

Planul de achiziții intern 2023         

 

       Planul de achizilii – intern

       pentru anul 2022 pe IMSP CS Criuleni

 

 

       Plan de achiziții intern pentru a. 2021

 

 

 

                                 Planul de achiziţii- intern

                    pentru anul 2020 pe  IMSP  CS Criuleni

Nr.d-o Expunerea obiectului de achiziţie Codul CPV Valoarea estimativă planificată anuală (lei)

(fara TVA)

Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publice Procedura de achiziţionare

aplicabilă

BUNURI
1 Medicamente,consumabile 33140000-3 230300 Trimestrul I- IV Licitaţie publica – organiz.CCAPS
2 Reactive, consumabile pentru laborator 33696500-0 220000 Trimestrul I- IV Licitaţie publica – organiz.CCAPS
3 Filme radiologice 32354110-3 50000 Trimestrul I- IV Licitaţie publica – organiz.CCAPS
4 Energia electrică 65310000-9 199500 Trimestrul I-IV Unica sursă
5 Gaze 09123000-7 473100 Trimestrul I-IV Unica sursă
6 Cărbune 09100000-0 11300 Trimestrul II-IV CVM
7 Lemne 09100000-0 5300 Trimestrul III-IV CVM
8 Produse petroliere 09132000-3 190200 Trimestrul I- IV CVM
9 Dezinfectanţi 24455000-8 43000 Trimestrul I-IV Licitaţie publica –organiz.CCAPS
10 Mărfuri de uz  gospodăresc 39220000-0 43900 Trimestrul I-III CVM
11 Produse de curatat 39830000-9 41600 Trimestrul I-II CVM
12 Rechizite de birou 30190000-7 42300 Trimestrul I-II CVM
13 Obiecte de mica valoare si scurta durată 44512000-2 86100 Trimestrul II–IV CVM
14 Materiale de constructie 44110000-4 10300 Trimestrul II- IV CVM
15 Protecția muncii 03333000-4 17100 Trimestrul I-IV CVM
16 Formulare editoriale

(medicale,contabile)

22800000-8 70300 Trimestrul I-II CVM
SERVICII
1 Servicii de deservirea tehnica a calculatoarelor, reparaţia imprimantelor 72611000-6 21100 Trimestrul I-IV CVM
2 Servicii de deservirea tehnica a transportului (reparația,piese de schimb) 50112100-6 29500 Trimestrul I-IV CVM
3 Servicii de testarea auto a transportului,asigurarea,impozitul rutier 50100000-6 25000 Trimestrul I-IV CVM
4 Servicii de deservirea tehnica a ascensorului 50750000-7 25400 Trimestrul I-IV CVM
5 Servicii de deservirea internetului 72400000-4 34100 Trimestrul I-IV CVM
6 Servicii de deservirea programei 1 C 72610000-9 26700 Trimestrul I-IV CVM
7 Servicii de pregatire profesionala a cadrelor 80320000-3 239168,45 Trimestrul I-IV Unica sursa
8 Servicii de verificarea metrologică  a utilajului medical 50421000-2 26300 Trimestrul I-IV CVM
9 Servicii de verificare a aparatajelor de gaze 50531200-8 12500 Trim.II-IV CVM
10 Servicii de evacuare a deseurilor medicale 90513000-9 31600 Trimestrul I-IV CVM
11 Servicii pentru asistenta tehnica apar.de laborator 50421000-2 16600 Trimestrul I-IV CVM
12 Servicii de deservirea bancară 66110000-4 24900 Trimestrul I-IV Contracte directe
13 Servicii de achiziţie publică în sănătate 98113000-8 8300 Trimestrul I-IV Unica sursa
14 Servicii de apă și canalizare 90410000-4 97200 Trimestrul I-IV Unica sursa
15 Servicii de telecomunicaţii 64200000-8 38100 Trimestrul I-IV Unica sursa
16 Servicii medicale  paracl.efectuate de alţi prestatori:(CSPChișinău,Institutul Oncologic,SR Criuleni,AMT Ciocana)- 85148000-8 284743,82 Trimestrul I-IV Unica sursa
17 Servicii de deratizare 90000000-7 3600 Trimestrul I-IV Unica sursa
1 Lucrari

 Lucrări de reparaţie curentă efectuată de terţi

pe serviciul AMP:

reparația OMF Răculești

reparația laboratorului CS

 

 

45410000-4

45442100-8

 

 

 

 

258400

 

 

 

 

Trimestrul I-II

 

 

CVM

2 Lucrări de reparație capitală a mijloacelor fixe

pe serviciul AMP:

reparația OMF Ohrincea

 

45315000-8

 

  61600 Trimestrul I-II CVM